Tiến độ dự án Vimefulland, The Eden Rose đang thay đổi diện mạo mới từng ngày