Thời hạn sử dụng chung cư là bao nhiêu năm? Cách giải quyết khi chung cư hết niên hạn