Tháng 10 ” thông xe ” kỹ thuật tuyến đường nghìn tỷ Nguyễn Xiển – Xa La