Sự kiện trải nghiệm cuộc sống bên Hồ Tây cùng Vimefulland – The Lotus Center