Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây: Tiềm lực và quyết tâm của chủ đầu tư