Đông đảo khách hàng tham gia sự kiện ra mắt đại dự án Vimefulland The Lotus Center Tây Hồ 25/05