“Chạm nóc” trước 45 ngày, Ecoba cam kết về tiến độ dự án Iris Garden và chất lượng thi công tòa CT2